Faceți căutări pe acest blog

duminică, 22 martie 2015

Inodes

  Sistemul de fișiere Unix/ Linux este caracterizat prin două aspecte, datele propriu zise și ”metadatele”, informațile despre aceste date, o structură de date reprezentând acele fișiere! În viața de zi cu zi folosim datele după numele fișierului respectiv, oarecum amuzant este faptul că sistemul de operare nu folosește acele nume, ci metadatele, mai precis inode, s-ar traduce prin index note! Un inode este pur și simplu o descriere a fișierelor respective, a atributelor acelor fișiere, de exemplu tipul fișierului (fișier, director, link, șamd), drepturile asupra fișierului (rwx), data ultimei modificări (nu data creării, data ultimei modificări!!!), proprietar, grup, dimensiune, atribute excepționale (imuabilitate), etc. Dar nu și numele fișierului!!!

 Sistemul de operare Unix/ Linux atribuie tuturor fișierelor un inode specific, caracterizat (indexat) printr-un număr unic, dar care conține toate metadatele caracteristice acelui fișier. Fiecare sistem de fișiere are un număr finit de inodes, în funcție de dimensiunea acestuia pe disc (vedeți comenzile df și tune2fs...). Nu e ceva tragic în asta, e adevărat că la crearea fiecărui fișier/ director se atribuie acestuia un anumit inode, important este faptul că la ștergerea fișierului/ directorului respectiv inode-ul este eliberat și deci este disponibil iar alocărui altui fișier!

 1- Cum aflăm ce inode are un fișier?

ls -il /cale/către/obiect
ls -il Downloads/clonezilla-live-2.2.4-12-i686-pae.iso
566292 -rw-r--r-- 1 shogun root 154140672 Nov  8 09:37 Downloads/clonezilla-live-2.2.4-12-i686-pae.iso

ls -il Downloads
total 1460176
525370 -rwxrwxrwx 1 shogun root     16175 May  4  2013 Arch_Linux_Gnome_menu_Icon_by_byamato.png
567617 -rw-r--r-- 1 shogun root    192774 Mar  2 19:24 Gmail.zip
564608 -rw-r--r-- 1 shogun root  17651581 Dec 31 18:29 Popcorn-Time-0.1.0.apk
...
534079 -rw-r--r-- 1 shogun root 228702208 Feb 27 20:30 slax-Romanian-7.0.8-i486.iso
526336 -rw-r--r-- 1 shogun root  34140522 Dec 24 12:51 snowflakes_pal.mpeg
526469 -rw-r--r-- 1 shogun root  16573086 Dec 24 12:51 starfield_pal.mpeg
... 2- Cum vedem câte inode-uri are un sistem de fișiere/ partiție/ director în total? Câte sunt ocupate și respectiv disponibile?

df --inodes
tunefs -l /cale/către/dispozitivdf --inodes
Filesystem       Inodes  IUsed    IFree IUse% Mounted on
dev              218919    405   218514    1% /dev
run              219959    477   219482    1% /run
/dev/sda3       1224000 325306   898694   27% /
tmpfs            219959     13   219946    1% /dev/shm
tmpfs            219959     11   219948    1% /sys/fs/cgroup
tmpfs            219959     82   219877    1% /tmp
/dev/sda2      13029108   6314 13022794    1% /mnt/date
/dev/sda4       2506752  49417  2457335    2% /home
tmpfs            219959     18   219941    1% /run/user/1000

                                                       

tune2fs -l /dev/sda3  
tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Filesystem volume name:   arch
Last mounted on:          /
Filesystem UUID:          0f967ca0-6085-40ac-a991-470e7c6007fb
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags:         signed_directory_hash
Default mount options:    user_xattr acl
Filesystem state:         clean
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:       Linux
Inode count:              1224000
Block count:              4892416
Reserved block count:     244620
Free blocks:              1724890
Free inodes:              898755
First block:              0
Block size:               4096
Fragment size:            4096
Reserved GDT blocks:      1022
Blocks per group:         32768
Fragments per group:      32768
Inodes per group:         8160
Inode blocks per group:   510
Flex block group size:    16
Filesystem created:       Thu Oct  2 16:26:01 2014
Last mount time:          Sun Mar 22 14:32:22 2015
Last write time:          Sun Mar 22 14:32:22 2015
Mount count:              293
Maximum mount count:      -1
Last checked:             Wed Nov  5 17:09:10 2014
Check interval:           0 ()
Lifetime writes:          64 GB
Reserved blocks uid:      0 (user root)
Reserved blocks gid:      0 (group root)
First inode:              11
Inode size:               256
Required extra isize:     28
Desired extra isize:      28
Journal inode:            8
First orphan inode:       151731
Default directory hash:   half_md4
Directory Hash Seed:      6be59f7b-f9a0-4d42-a0c4-888bfd69b90e
Journal backup:           inode blocks


tune2fs -l /dev/sda3 | grep -i inode
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize                                                                                                                                                                
Inode count:              1224000
Free inodes:              898755

Inodes per group:         8160
Inode blocks per group:   510
First inode:              11
Inode size:               256
Journal inode:            8
First orphan inode:       151731
Journal backup:           inode blocks

 3- Cum afăm numele unui fișier dacă-i cunoaștem inode-ul?

find -inum număr-inode

ls -il                                                                                    
total 1460176
525370 -rwxrwxrwx 1 shogun root     16175 May  4  2013 Arch_Linux_Gnome_menu_Icon_by_byamato.png
567617 -rw-r--r-- 1 shogun root    192774 Mar  2 19:24 Gmail.zip
564608 -rw-r--r-- 1 shogun root  17651581 Dec 31 18:29 Popcorn-Time-0.1.0.apk
524790 -rw-r--r-- 1 shogun root    169554 Feb 13 20:36 Screenshot_2015-02-11-17-30-14.png
526268 -rw-r--r-- 1 shogun root    381799 Mar  1 07:37 Screenshot_2015-03-01-07-10-41.png
566575 -rw-r--r-- 1 shogun root    326504 Mar  1 07:33 Screenshot_2015-03-01-07-10-49.png
566583 -rw-r--r-- 1 shogun root     22424 Mar  1 07:33 Screenshot_2015-03-01-07-11-29.png
566577 -rw-r--r-- 1 shogun root    412962 Mar  1 07:33 Screenshot_2015-03-01-07-17-45.png
566602 -rw-r--r-- 1 shogun root    630397 Mar  1 07:33 Screenshot_2015-03-01-07-22-36.png
540978 -rw-r--r-- 1 shogun root    425512 Mar  1 07:33 Screenshot_2015-03-01-07-24-09.png
...


find -inume 540978
./Screenshot_2015-03-01-07-24-09.png

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Back to top