Faceți căutări pe acest blog

luni, 27 februarie 2012

Ffpoth

 Un utilitar interesant pentru creat imagini cu miniaturi (thumbnails) luate la intervale regulate dintr-un fișier video, este ffpoth. Avem nevoie și de ffmpeg și imagemagick.

 Instalare:
- Arch: yaourt -S ffpoth
- alte distribuții: http://code.google.com/p/ffpoth/wiki/install

 Sintaxa comenzii e destul de simplă și intuitivă, toate opțiunile următoare sunt opționale, fără ele se iau în considerație valorile implicite:
 ffpoth -b timp -e timp n număr w lățime fișier-video | opțiuni montaj
-b = timpul peste care se va sări la începutul fișierului video; implicit e 0, valorile peste 1 sunt considerate secunde, iar valorile între 0 și 1 sunt interpretate ca find procente/ fracțiuni (0,5 = mijlocul fișierului video)
-e = timpul de la finalul fișierului peste care se va sări; implicit e 1, valorile peste 1 sunt secunde, valorile între 0 și 1 sunt procente/ fracțiuni
-n = numărul miniaturilor ce vor compune imaginea, implicit 20
-w = lățimea  miniaturilor, implicit 160, 0 se consideră lățimea originală; inălțimea va fi calculată automat păstrând raportul lățime- înălțime
 Deci comanda ar putea fi:
ffpoth fișier-video | opțiuni-montaj

 Opțiunile pentru montarea miniaturilor sunt utilitare aparținând pachetului imagemagick: montage, convert, composite, etc. Pentru a vedea toate aplicațiile cuprinse în suita imagemagick dați comanda (Arch Linux):
pacman -Ql imagemagick | grep bin   

 Manipularea imaginilor se poate face și folosind alte imagini, în cazul de față ffpoth doar extrage imagini din fișierul video și le micșorează, și în faza a doua unul din utilitarele suitei imagemagick le combină în forma dorită. Manualele acestor utilitare vă dau toate opțiunile utile.

 Autorul a avut amabilitatea să dea chiar și exemple practice aici: http://code.google.com/p/ffpoth/wiki/examples  tot ce trebuie să facem e să alegem forma/ geometria/ aranjamentul preferat și să înlocuim în comanda- exemplu numele fișierului video, numărul de cadre/ miniaturi (-n), dimensiunea acestora (-w), dimensiunea chenarului ce desparte miniaturile (-geometry +x+y), numărul coloanelor ce compun imaginea (-tile nx), calitatea imaginii/ compresia (- quality n), colțul în care să fie afișat textul dorit (-gravity ...) etc.

 Câteva rezultate:
 ffpoth ArchLinux.ogv  | montage - -geometry +1+1 -tile 4x -quality 100 arch.png


ffpoth -w300 -n12 ArchLinux.ogv  | montage - -geometry +1+1 -tile 3x -quality 100 arch1.png


 Pentru chestii mai complexe trebuie create funcții sau scripturi bash. După exemplul autorului putem crea un script bash (un fișier text) cu următorul conținut (am modificat puțin astfel încât să putem modifica numele sursei și rezultatului):
#!/bin/bash
Streams=$(ffmpeg -i $1 2>&1 | grep '^[[:blank:]]*Stream' | sed 's/^[^:]*.[^:]*..//;s/([^)]*.//g;s/ ,/,/g')
Text=$(echo -ne "File: $1\nSize: $(stat -c '%s' $1) bytes\n$Streams")
ffpoth -w120 -n20 $1 |
  convert - -gravity northeast -stroke '#000C' -strokewidth 2 -annotate 0 '%c' -stroke none -fill white -annotate 0 '%c' MIFF:- |
    montage - -geometry +1+1 -tile 4x MIFF:- |
      convert label:"$Text" - -append $2
 Facem fișierul executabil și dăm în consolă comanda:
./nume-script nume-fișier-video nume-imagine    (sau  sh nume-script nume-fișier nume-imagine )
 De exemplu:
./ffp ArchLinux.ogv  arch-test.png
Sursă: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=133025

sâmbătă, 25 februarie 2012

Administrare pachete CLI

 Una din principalele unelte ale unei distribuții este administratorul de pachete folosit pentru căutarea, instalarea sau dezinstalarea pachetelor. Există și utilitare grafice pentru așa ceva, Gurpmi/ MCC, Kpackagekit, Synaptic, Ubuntu Software Center, etc., dar acestea sunt doar frontenduri, interfețe grafice pentru managere de pachete ca urpmi, pacman, yaourt, apt-get, apt-rpm, etc. Vreau să prezint începătorilor modalitatea de folosire a unor asemenea utilitare, cele din Mandriva (urpmi), Arch (pacman, yaourt, packer), Sabayon (equo) și Ubuntu (apt-get). Toate aceste aplicații pot fi folosite pentru instalări și dezinstalări multiple, în loc de ”pachet” trebuie trecute pachetele ce se doresc instalate sau dezinstalate (urpmi moc rtorrent audacious vlc colorprompt  sau pacman -Rsn mplayer firefox yakuake thunderbird de exemplu). Pentru detalii citiți în terminal manualul aplicației (man urpmi sau man pacman, etc., așa aflați toate opțiunile) ori pagina de help (yaourt -h, packer -h). Puteți combina comenzile, adăuga opțiuni, salva outputul unora, puteți rafina modul de afișare și multe altele. De exemplu vrem să aflăm ce pachete avem instalate în Arch Linux:
pacman -Q                                                        = listează pachetele instalate și versiunea acestora
pacman -Q | wc -l                                            = ne dă doar numărul de pachete instalat (opțiunea -l a wc/ word count ne arată doar numărul liniilor, și cum o linie = un pachet...)
pacman -Q | pr --column=2                          = listează pachetele pe două coloane
pacman -Q | sort -r | pr --column=3 > list.txt     = caută toate pachetele instalate, le sortează recursiv (z- a, nu a- z), le pune pe trei coloane și le copie în fișierul list.txt din ~; rezultatele nu vor fi afișate în terminal, doar în fișierul text.
 URPMI/ Mandriva (plus Rosa Linux și Mageia) este o aplicație foarte rapidă și inteligentă, ușor de folosit, sintaxa și opțiunile sunt ușor de memorat, rezolvă dependențele. Este una din preferatele mele!
urpmq --list                                                = afișează toate pachetele disponibile în mediile de aplicații/ repositories/ depozitele online cu pachete
urpmq -i pachet                                        = căutare aplicații în mediile de programe, afișare informații despre pachet
urpmi  pachet                                            = instalează (sau actualizează dacă e deja instalat) pachetul respectiv
urpmi ./pachet                                           = instalare pachet local, din folderul curent, nu din baza de date
urpme pachet                                            = dezinstalează pachetul respectiv
urpme --auto-orphans                             = dezinstalează pachetele orfane, dependențele ale căror ”surse”/ pachete mamă au fost șterse 
urpmf pachet                                             = caută în baza de date pentru găsirea pachetelor ce conțin un pachet dorit ce nu merge instalat. De exemplu dorim să instalăm pachetul slang și primim o eroare:
   urpmi slang        => cannot find slang.h
   urpmf slang.h    => libslang1-devel: /usr/include/slang
   urpmi libslang1-devel
   urpmi slang          => acum instalarea merge fără probleme! 
urpmi --auto-select                                   = update general pachete
urpmi --auto-update                                 = update general pachete după ce actualizează și mediile
rpm -qa                                                     = afișează toate pachetele instalate
urpmq --list-media                                     = afișare medii de programe setate
urpmi.addmedia --distrib http://...          = adăugare mediu pachete
urpmi.removemedia --distrib http://...    = ștergere mediu
urpmi.removemedia -a                               = ștergere completă medii PACMAN/ Arch Linux (+ Manjaro,deocamdată și Chakra Linux)
pacman -S pachet                                        = instalare pachet (cu tot cu dependențe)
pacman -S mediu/pachet                           = instalare pachet dintr-un mediu anumit (extra, testing, etc, așa alegem versiunea dorită)
pacman -U cale-către-pachet                    = instalare pachet descărcat local (putem folosi și makepkg -si pachet sau chiar compilarea clasică...)
pacman -R pachet                                        = dezinstalare pachet
pacman -Rsn pachet                                    = dezinstalare pachet, dependențe ce nu sunt folosite de alte aplicații (opțiunea s) și ștergerea fișierelor de configurare ale aplicației respective (opțiunea n)
pacman -Ss pachet                                      =căutare pachet în baza de date (medii)
pacman -Si pachet                                       = afișare informații despre pachet (mărime, dată creare, dependențe, descriere, packager, etc)
pacman -Syu                                                  = actualizare medii și sistem
pacman -Q                                                     = afișează lista pachetelor instalate local (pe mașina noastră)
pacman -Qs pachet                                     = căutare pachet instalat local
pacman -Qi pachet                                      = dă informații despre un pachet instalat local (descriere, mărime, dată creare și instalare, dependențe, packager, etc)
pacman -Ql pachet                                      = arată toate fișierele/ pachetele conținute de pachet
pacman -Ql | grep bin                                 = ne arată toate pachetele suitei pacman 
pacman -Qo cale-fișier                               = arată cărui pachet îi aparține fișierul respectiv, ”sursa”, ”proprietarul” acestuia
pacman -Qtdq                                                  = listare pachete orfane
pacman -Rns $(pacman -Qtdq)                    = dezinstalare pachete orfane
pacman -Sc                                                   = curățare cache, pachete neinstalate (golire /var/cache/pacman/pkg)
pacman -Scc                                                 = curățare COMPLETĂ cache, deci și ștergerea versiunilor vechi ale pachetelor instalate; așa facem loc pe partiția /, dar nu mai putem downgrada pachete la versiunea anterioară!
pacman -S --noconfirm pachet =  instalare pachet fără confirmări/ ne- interactiv

 Pe lângă mediile oficiale Arch Linux mai folosește medii neoficiale, bine populate cu pachete noi și interesante, dar care nu pot fi administrate de pacman ci de alte package managers, precum yaourt și packer, care administrează atât pachetele din mediile oficiale, cât și pe cele din AUR (Arch User Repository- o chestie similară ppa-urilor din Ubuntu/ Personal Package Archives). YAOURT
yaourt -S pachet                    = instalare pachet (doar dacă știm numele exact...)
yaourt pachet                         = căutare și instalare pachet în mod interactiv
yaourt -Sb pachet                  = construire pachet din surse
yaourt -R pachet                    = dezinstalare pachet
yaourt -h                                  = pagina de ajutor (help)
yaourt -Syua                            = actualizare medii (inclusiv AUR) și sistem
yaourt -B                                  = facem backup bazei de date
yaourt -S  --noconfirm pachet    = instalare pachet fără editare fișiere și confirmări PACKER
packer -Ss pachet         = căutare pachet
packer -S pachet           = instalare pachet
packer -Si pachet          = afișează informații despre pachet
packer -Syu                     = actualizare medii și sistem
packer -S --noedit --noconfirm pachet      = instalare pachet fără editarea fișierelor și fără confirmarea instalării
 EQUO/ Sabayon. În Sabayon se poate folosi managerul creat de distribuție (Entropy/ Sulfur în interfața grafică și equo în linia de comandă), dar și managerul Gentoo, distribuția din care se trage Sabayon (Portage/ emerge în linie de comandă).
equo update                             = update bază date (medii pachete)
equo upgrade                           = actualizare pachete
equo search pachet                = căutare pachet
equo install pachet                 = instalare pachet
equo remove pachet               = dezinstalare pachet
equo cleanup                           = curăță pachetele descărcate local de Entropy/ equo
equo --resume                         = repornește o operație întreruptă
equo conf update                   = update fișiere de configurare
revdep-rebuild                        = reparare/ refacere fișiere și dependențe
equo database gentoosync  = dacă folosim și emerge, așa sincronizăm baza de date Portage cu cea a Entropy
equo query orphans               = căutare pachete orfane/ dependențe care nu mai aparțin altor pachete, pachete inutile
equo query list available      = listare pachete disponibile
equo query list installed      = afișare pachete instalate (qlist -i face același lucru)
mirrorselect -s 10                  = selectarea serverelor cele mai rapide (10, pentru un număr de n servere: -s n, de exemplu pentru șase: -s 6) APT-GET/ Ubuntu (și Debian și PCLinuxOS). PCLinuxOS folosește ca manager de pachete CLI apt-rpm, o variantă a apt-get ce lucrează cu pachete .rpm, dar comenzile sunt aceleași. Chiar dacă nu sunt utilizator de Ubuntu, nici măcar un mare fan, Ubuntu e cea mai utilizată distribuție, deci...
apt-cache search pachet     = căutare pachet
apt-get install pachet           = instalare pachet
apt-get remove pachet         = dezinstalare pachet
apt-get purge pachet            = dezinstalează și șterge pachetul și fișierele de configurare ale aplicației respective
apt-get autoremove pachet = dezinstalează pachet și dependențe
apt-get autoremove               = dezinstalează toate pachetele care nu mai trebuie (dependențele cerute de pachete dezinstalate), inclusiv versiunile vechi de kernel 
apt-get autoclean                  = șterge arhivele .deb ale pachetelor ce nu mai sunt instalate în sistem
apt-get clean                          = curăță tot cache-ul (pachetele .deb descărcate)
apt-get -f install                    = repară pachetele ”stricate” rezolvând dependențele lipsă
apt-get update                       = actualizează baza de date (repositories)
apt-get upgrade                     = actualizează pachetele instalate
apt-get dist-upgrade            = similar cu apt-get upgrade, dar mai inteligentă, în caz de conflicte actualizează pachetele mai importante în dauna celor mai puțin importante
dpkg -l  = listează toate pachetele instalate
apt-get install -y --install-recommends pachet = instalează ne- interactiv (răspunde automat cu yes/ da cererilor de confirmare) pachetul dorit și de asemenea pachetele recomandate


duminică, 19 februarie 2012

Redimensionare partiții...

  Se pare c-am intrat într-o pasă proastă, pățesc tot felul de chestii... Mai întâi un update de kernel (3.2.6-2-ARCH) nu-mi mai găsea partiția /, apoi am rămas fără spațiu pe aceeași partiție /, ceea ce m-a făcut să mă gândesc la o redimensionare a acesteia. Eu, învățat cu Mandriva am creat / de 12 GB, deh, Mandriva nu păstrează în cache pachetele vechi, nici n-are de ce, dar Arch e rolling-release, e bine să păstrezi versiunile vechi, în caz de ceva faci un downgrade și-ai scăpat de belele. Deci, redimensionare!
 Cu rezultate neașteptate, și mai ales nedorite! După cum știți partițiile trebuie demontate, cum să demontez / ?, deci aveam nevoie de-un live-cd c-un utilitar precum Gparted.
 Zis și făcut, descarc Gparted-live, inscripționez un cd, îl bag în unitatea optică, bootez de pe live-cd, elimin partiția /swap că n-am văzut să fie vreodată folosită (pe desktop...)- Apply, micșorez /home puțintel, mut /home spre dreapta (aveam în ordine pe-o partiție extinsă: /= /dev/sda5, /swap= /dev/sda6 și /home= /dev/sda7), măresc /- Apply, în timp ce măcina ușurel Gparted cade curentul... :(

 După 3-4 minute revine curentul, hai să vedem ce-a mai rămas: /= ok, /swap= ok, adică dispăruse, /home= ok (urma să descopăr că-i ok pe dracu', făcea doar figurație...). Ok zic, norocul începătorului, reboot, scot cd-ul, aleg din Grub Arch Linux, ERROR. Nu găsește partiția /home, /dev/sda7... WTF??? Cad puțintel pe gânduri, binecuvântez strămoșește RENEL, CONEL, EON sau cum mă-sa-i mai spune grupării mafiote monopoliste locale abilitate în colectarea taxei de protecție de la fraieri,ăăă, consumatori!, fumez o țigară și mă dumiresc! Teoretic, logic, de bun simț, /dev/sda6 adică /swap a dispărut, deci /home nu mai e acum /dev/sda7 ci /dev/sda6, chiar dacă Gparted mi-o afișa tot ca /dev/sda7.
 Arch-ul săracu' mă trântise deja într-un shell ca root, hai să modific /etc/fstab. Pe dracu', partițiile-s montate read only, nu pot.
1- Montez / read- write:  mount -o remount,rw /
2- Editez /etc/fstab:  nano /etc/fstab
3- Elimin linia cu /swap, modific linia cu /home în /dev/sda6
4- Salvez și ies:  Ctrl+o - Enter - Ctrl+x
5- Restart:  reboot

 Restartează, bootează, pornește kdm și-mi dă-n cap cu ERROR: nu există directorul /home/user... Cad iar pe gânduri, binecuvântez iar cu simțul răspunderii furnizorii de toate cele, fumez altă țigară și mă luminez iarăși. Normal, /home e complet chel, toate datele de pe /home sunt istorie! Pornesc în modul strămoșesc tty2 (Ctrl+Alt+F2), mă loghez ca root, creez din nou directorul /home/user:
mkdir /home/shogun
 îi setez permisiunile:
chown -R shogun /home/shogun && chmod -R 755 /home/shogun
 restartez sistemul:
reboot
și reușesc în fine să intru în Kde. Am reușit. Bine măcar c-am mărit /, că inițial din 12 GB mai aveam dor 1 GB... Apăs Ctrl+Alt+k să pornesc konsole, ioc, nu e setat shortcut-ul, no problem, îl pornesc cu krunner, wtf?, Meta+F2 nu-mi pornește krunner, aaaaaaaaa, stai că am modificat eu hotkeys, implicit e Alt+F2, ok, pornește konsole, îi dau un df -h și (vă așteptați, nu? :D ) cad iar pe gânduri. /= 12 Gb, nefolosit= 1 GB??? Verific în Dolphin și Krusader, /= 12 GB, 1 GB liber. Instalez gparted, îl pornes cu krunner- kdesu gparted- bag parola de root. /= 21 Gb, 10 GB liberi...
 Bag iar cd-ul cu Gparted, reboot, intru în Gparted-live, dau clic dreapta pe partiția / , clic pe Check (apare un mesaj că va căuta și ÎNCERCA să remedieze erorile, etc), macină vreo 20 secunde, la fel și cu /home, macină și la aia vreo 2-3 minute, reboot, etc, etc, etc. În fine am / de 21 GB.

 Evident că EU, ăla de lăudam backup-ul, am făcut backup doar partiției /, nu și /home! Adică am și-acum 2 imagini ale / (ultimele 2, din ianuarie și noiembrie...), dar n-am nimic cu /home... :(

 Așa că, am răscolit toată casa după cd-urile cu muzică, convertesc track-urile în .mp3 să le pun pe hdd, și-ntre timp scriu sfaturi pentru eventualii fraieri ca mine începători ce vor păți așa ceva și, (printre dinți) adresez urări de sănătate și de bine furnizorilor! De net, curent, gaz, apă și ORICE alte servicii!

 PS pentru symbianflo: șefu', acu' poți avea satisfacția că mi-am bușit sistemul! :D

vineri, 17 februarie 2012

Arch Linux- Unable to find root device /dev/sdax

 Dacă folosiți Arch Linux și după un update la boot-are primiți un mesaj de genul:

Booting the kernel.
:: Starting udevd...
done.
:: Running Hook [udev]
:: Triggering uevents...done.
Waiting 10 seconds for device /dev/sda5 ...
ERROR: Unable to find root device '/dev/sda5'.
You are being dropped to a recovery shell
       Type 'exit' to try and continue booting
sh: can't access tty: job control turned off
[rootfs /]# 
puteți rezolva în modul următor: bootați de pe cd-ul de instalare Arch, vă logați ca root (puteți folosi și un alt live-cd) și dați comenzile:

mkdir /mnt/arch                                     (creem punct montare partiție /)
mount /dev/sdax /mnt/arch                 (montăm partiția /)
cd /mnt/arch                                           (schimbăm directorul curent în punct montare)
mount -t proc proc proc/
mount -t sysfs sys sys/
mount -o bind /dev dev/                       (montăm fișierele de sistem temporare)
chroot . /bin/bash                                  (schimbăm directorul în partiția cu sistemul instalat și setăm shell-ul)
mkinitcpio -p linux                                (creăm mediul inițial pentru procesul de boot)
reboot                                                      (restartăm sistemul)

 Scoateți cd-ul din unitatea optică și vedeți rezultatul. Înlocuiți /dev/sdax cu numele corect al partiției, îl aveți chiar și-n mesajul de eroare de la boot, în cazul meu a fost /dev/sda5.
 E posibil ca în timpul procesului de update să fie afișate mesaje de eroare privind mkinitcpio, caz în care e posibil să rezolvăm pe loc, elegant cu un mkinitcpio -p linux... Sincer nu am observat acele mesaje, dar cu siguranță au fost...  :(

 Detalii despre scriptul mkinitcpio: https://bugs.archlinux.org/task/8105?getfile=1450.

 Sursă: https://wiki.archlinux.org/index.php/Change_Root
             https://wiki.archlinux.org/index.php/Mkinitcpio#Creating_the_image.

luni, 6 februarie 2012

Screenhots

 Putem obține capturi de ecran (screenshot) cu diferite aplicații grafice, ksnaspshot (instalat implicit în KDE), shutter, etc, dar putem folosi și linia de comandă.

1- Scrot
Instalăm scrot și în terminal dăm comanda: scrot nume-imagine.png (sau .jpg).
Pentru o anumită întârziere/ delay adăugăm parametrul d, iar pentru contorizare c: scrot -d 5 -c captură.png va crea o imagine numită captură.png la 5 secunde după darea comenzii și va contoriza în terminal timpul.
 Captura va fi salvată în directorul curent, sau putem alege altă locație, inlocuind numele imaginii cu calea completă, de exemplu: scrot ~/Documents/Screenshots/captura.png.
 Alte opțiuni utile:
-s (--select): selectăm interactiv o anumită ferestră sau porțiune a ecranului.
-b (--border): la selectarea unei ferestre va capta și marginea ferestrei, bordura.
-q (--quality) urmat de un număr intre 1 si 100 (implicit este 75): calitatea imaginii, cu cât numarul pasat optiunii e mai mare crește calitatea, deci imaginea va fi mai puțin comprimată și va ocupa mai mult spațiu pe disc.
-t (--thumb) urmat de un număr: va face și thumbnail (miniatură) a imaginii principale. Numărul alocat opțiunii reprezintă procentul mărimii miniaturii (25 înseamnă 25% din dimensiunea capturii principale, 10= 10%, etc.). Miniatura va avea același nume ca imaginea principală plus -thumb (screenhot.png și screenshot-thumb.png de exemplu).
  Putem seta scrot să numească automat capturile de ecran cu data curentă, ora, dimensiunea, sa le salveze direct intr-un anumit director:
scrot '%d-%m-%Y-%T.png' -e 'mv $f ~/Documents/Screenshots/' 
va denumi imaginea sub forma  zi-lună-an-ora:minut:secundă.png si o va salva in /home/user/Documents/Scrrenshots.
 Pentru usurință putem seta un alias în .bashrc de forma:
alias scrot="scrot '%d-%m-%Y-%T.png' -e 'mv $f ~/Documents/Screenshots/' " 
  În acest mod comanda scrot va inlocui de fapt comanda completă:
scrot '%d-%m-%Y-%T.png' -e 'mv $f ~/Documents/Screenshots/'
  Mai multe posibilități de folosire a unor variabile în numele capturilor găsiți aici: http://linux.die.net/man/3/strftime
 Același sistem se poate folosi și la următoarele utilitare prezentate.


                                     Screenshot: 06-02-2011-18:48:50
2- Import
 Import e parte a pachetului ImageMagick, instalăm imagemagick, apoi dăm comanda în consolă: import imagine.png și:
- apăsăm Enter sau clic stânga pentru captarea consolei;
- marcăm cu mouse-ul zona pe care o dorim capturată.
 Alternativ putem pasa comenzii parametrul -window root pentru a captura tot ecranul, cu toate ferestrele afișate pe desktop.
 Optiuni utile:
-border: va captura si marginea/ bordura ferestrei.
-quality numar: numar intre 0 (calitatea cea mai proasta) si 100 (calitate maxima).
-monochrome: va salva imaginea in alb- negru.
-negate: va salva negativul imaginii.
-rotate grade: roteste si salveaza asa imaginea capturata (-rotate 15 va roti imaginea cu 15 grade...).
-snaps numar: numarul reprezinta numarul de capturi care vor fi luate de import, consecutiv, astfel incat sa avem o serie de imagini. Imaginile vor fi luate din fereastra pe care dăm clic. scrot -snaps 5 test.png va crea 5 imagini denumite test-0.png, test-1.png, ..., test-4.png.

3- Fbgrab 
 Scrot și import funcționează doar în interfața grafică, nu și-n terminalul în mod text tty. Pentru capturi ale tty putem folosi fbgrab (preferatul meu) sau fbshot: Comanda va fi:
fbgrab nume-imagine.png       sau
fbshot nume-imagine.png
4- Imgurbash
 Ok, odată realizate capturile de ecran, veți dori să le urcați pe un site precum http://imgur.com/. Puteți folosi un browser, un serviciu pentru administratorul de fișiere (ImgurServiceMenu pentru Dolphin de exemplu: http://kde-apps.org/content/show.php/?content=136616), sau, mai simplu și mai eficient un utilitar CLI precum imgurbash: https://aur.archlinux.org./packages.php?ID=35385 .
 Faceți screenshot cu scrot, import, fbgrab, fbshot și în același terminal dați comanda: imgurbash nume-screenshot.png. Veți primi adresa la care puteți vedea imaginea și linkul de ștergere al acesteia, dacă doriți aceasta.


http://i.imgur.com/JIdWV.jpg

LE: Citiți și: http://stressat.blogspot.ro/2012/08/shutter.html

vineri, 3 februarie 2012

3 ani de GNU/ Linux!

 Zilele astea tocmai se împlinesc 3 ani de când utilizez (exclusiv) un sistem de operare GNU/ Linux. E mult, e puțin? Am început cu Mandriva, am încercat și Ubuntu, Sabayon, Slackware, Debian, Crunchbang, PCLinuxOS, și-ncă vreo 4-5 distribuții, și-n final m-am oprit la Arch Linux...
 În fine, ca tot omul mai mult sau mai puțin curios, toate distribuțiile instalate pe HDD, pe partiție dedicată, dar cu adevărat pot spune c-am folosit (ca OS principal, măcar 3-4 luni, cele cu 1-2 săptămâni sunt testate) doar trei distribuții: Mandriva, Sabayon și Arch. Fiecare din ele își are locul său în inima mea, fiecare m-a cucerit prin ceva, și mereu voi folosi una din ele.

 Ei bine, acum că m-am lăudat olecuță, trebuie să recunosc că pe lângă încăpățânare, dorintă de a reuși, muncă, documentare, etc., fără ajutorul comunității nu aș fi reușit mare lucru, oricum nu la nivelul actual! Asta nu înseamnă c-aș fi foarte avansat, ci că aș fi știut mai puțin din puținul știut acum! În primul rând am avut inspirația (norocul?) de-a începe cu Mandriva Linux, astfel am beneficiat de atuurile distribuției:
- ghid de instalare- personalizare realizat de comunitate: http://www.mandrivausers.ro/ghid
 Factorul decisiv a fost ghidul superb realizat de membrii comunității mandrivausers.ro, am reușit din prima tot ce am dorit! În încercarea de-a-mi ”spăla păcatele”, la ultimele două ediții am contribuit și eu puțintel, în măsura cunoștințelor.
- forum local: http://www.mandrivausers.ro/
 Alt avantaj decisiv pentru această distribuție e comunitatea formată din persoane extrem de pricepute, amabile și dispuse să ajute. Și cum nu există puzderie de începători (ca în cazul Ubuntu să zicem...), noi veniții se bucură de atenție (ajutor consistent) din belșug .
- MRB (Mandrivausers Romanian Backports): http://www.mandrivausers.ro/forums/mrb-mandrivausers-romanian-backports
 Nu există în medii un pachet? Faceți o cerere către packageri (symbianflo și V3n3RiX) și se face! Extrem de util pentru începători, și nu numai...
- wiki forum local: http://wiki.mandrivausers.ro/

 În fine, majoritatea cunoștințelor le-am căpătat pe  http://www.mandrivausers.ro/ (mulțumirile mele speciale se îndreaptă către maestrul symbianflo!), și de asemenea o parte pe  http://forum.ubuntu.ro/index.php, https://bbs.archlinux.ro/index.php. Așa că le mulțumesc tuturor membrilor!
Back to top