Faceți căutări pe acest blog

duminică, 13 noiembrie 2011

CLI Tricks

  Alte trucuri CLI aici: http://stressat.blogspot.com/2012/01/cli-tricks-2.html

  Înregistrare radio online cu mplayer:
mplayer http://ip:port/ -ao pcm:file=radio.wav  -vo null -vc null
mplayer http://89.238.252.130:7000/ -ao pcm:file=radio.wav  -vo null -vc null
      (exemplu pentru înregistrare radio EuropaFM în fișierul radio.wav)

  Captură webcam (pentru streamer trebuie să avem instalat pachetul xawtv):
-imagine:      streamer -c /dev/video0 -b 16 -o captură.jpeg
-video:          streamer -q -c /dev/video0 -f rgb24 -r 20 -t 00:30:00 -o captură.avi

Adăugați în .bashrc linia următoare: wiki() { dig +short txt $1.wp.dg.cx: }
După comanda source .bashrc sau repornirea consolei, la comanda wiki ”termen-de-căutare”, veți primi informații sumare de pe Wikipedia despre obiectul căutării.  
De exemplu wiki linux vă dă informații despre Linux. Sau dați comanda dig +short termen-căutare.wp.dg.cx în consolă.
 Dublează sonorul în mplayer (în loc de 200 putem folosi 300 pentru triplare volum, dar trebuie să fim atenți să nu ne stricăm boxele, e valabil DOAR pentru fișiere audio sau video cu sonor foarte slab...):
mplayer -softvol -softvol-max 200 fișier-video.avi
mplayer fișier-video.avi -aop volume:volume=200


  Dezactivare screensaver:
setterm -powersave off -blank 0
  Pentru a face permanentă această opțiune, adăugăm în fișierul ~/.xinitrc:
setterm -blank 0 -powersave off -powerdown 0
xset s off


  Setare dată din consolă:
date -s "ll/zz/aaaa oo:mm:ss"
date -s "11/13/2011 17:50:51"

  Setare rezoluție ecran:
xrandr -s lățimexînălțime
xrandr -s 1280x960

  Blocare desktop Kde (alternativă la Ctrl+L):
qdbus org.freedesktop.ScreenSaver /ScreenSaver Lock

  Salvare manuale comenzi ca fișiere text:
man comandă > comandă.txt
man mkdir > mkdir.txt

  Salvare manuale ca .pdf:
man -t comandă | ps2pdf - > comandă.pdf
man -t mkdir | ps2pdf - > mkdir.pdf

   Aflare timp de execuție comandă:
time comandă
time mkdir new
[shogun@arch-stressat ~]$ time mkdir new
real     0m0.002s
user    0m0.000s
sys      0m0.000s

  Text în consolă dând impresia că e scris de altcineva, caracterele apar succesiv (bună pentru glume cu prietenii, faceți un alias în .bashrc):
echo “Textul dorit în terminal” | pv -qL 10
echo “Pleeeeeeease, heeeeeeeeeeeelp!!! Get me out of here!” | pv -qL 10

echo $USER te-a înjurat de $RANDOM ori | pv -qL 10


  Aflare grupuri din care face parte user:
id sau pentru output mai simplu id -Gn
[shogun@arch-stressat ~]$ id
uid=1000(shogun) gid=0(root) groups=0(root),10(wheel),91(video),92(audio),93(optical),95(storage),98(power),100(users)
[shogun@arch-stressat ~]$ id -Gn
root wheel video audio optical storage power users

  Adăugare user într-un grup:
gpasswd -a user grup
gpasswd -a shogun root

  Înlăturare user dintr-un grup:
gpasswd -d user grup
gpasswd -d dan wheel

  Creare cont de user cu /home, grup principal, grupuri adiționale, shell:
useradd -m -g users -G audio,video,root,wheel,power -s /bin/bash user-nou
 Apoi setăm parola:
passwd user-nou

  Ștergere cont de user cu tot cu /home, /var/spool/mail:
userdel -r user

  Setare schimb layout tastatură ro/ us :
setxkbmap -option grp:switch,grp:alt_shift_toggle us,ro

  Deschidere dacă e închis/ închidere dacă e deschis tray de la unitatea optică (CD-ROM, DVD-ROM):
eject -T

  Aflare temperatură hdd:
hddtemp /dev/sda

  Aflare temperatură CPU+ turație cooler CPU:
sensors | grep CPU

  Aflare temperatură GPU (nVidia/ trebuie instalat nvclock):
nvclock -T          (nvclock -i   => informații detaliate)


  Afișare detalii versiune Kde/ Qt:
kde-open -v

  Repetare ultima comandă ca root (dăm doar o singură comandă ca root...):
su -c "!!"
  Repetare ultima comandă cu drepturi de root (sudo):
sudo !!

  Rularea unei comenzi cu argumentele comenzii anterioare: comandă !* (de exemplu urmărim un videoclip cu vlc:  vlc Music/Videoclipuri/Adele\ -\ Someone\ Like\ You.flv , pentru a reda același videoclip cu mplayer dăm comanda: mplayer !* în loc de mplayer Music/Videoclipuri/Adele\ -\ Someone\ Like\ You.flv)

  Re-folosire comenzi, utilă în cazul comenzilor lungi, cu mulți parametri, din care poate am uitat unii. Comanda history | grep comandă (hystory | grep vlc de exemplu)va afișa lista comenzilor de acest fel, cu un număr de ordine în față. În loc să tastăm comanda respectivă, e suficient să tastăm !număr (!1476 dacă în fața comenzii este numărul 1476).

  Pentru a primi răspunsuri ”simpatice” (insulte...) dacă greșim parola la sudo adăugăm în /etc/sudoers la secțiunea ”Defaults specification” linia ”Default insults”, veți avea așa ceva:
## Defaults specification
Defaults insults

  În funcție de distribuția folosită, e posibil să nu funcționeze, poate dezvoltatorii nu au compilat sudo cu insults, verificați cu următoarea comandă dată ca root: strings `which sudo` | grep insult

  Instalați pachetul sl și tastați sl în consolă (sau veți tasta greșit ls...), veți urmări un trenuleț ”plimbându-se” prin consolă:

  Adăugați în .bashrc linia: export PROMPT_COMMAND="cd" . Indiferent de locul unde veți vrea să ajungeți cu cd cale-director veți sfârși tot în ~.

  Ștergere selectivă subdirectoare. Să presupunem că avem un director cu câteva subdirectoare (10-15, etc) și vrem să ștergem câteva din ele (3 să zicem). Putem face acest lucru ștergănd câte un director pe rând (rm -rf /cale/dir1,apoi rm -rf /cale/dir2, și-n fine rm-rf /cale/dir3, etc) sau putem lega comenzile (rm -rf /cale/dir1 ; rm-rf /cale/dir2 ; rm -rf /cale/dir3), sau mai simplu putem da comanda:  rm -rf /cale/{dir2,dir2.dir3}, de exemplu: rm -rf ~/Documents/Personale/{note,serviciu,foto}
 
 
   

Un comentariu:

  1. http://www.fortystones.com/40-basic-linux-command-line-tips-tricks/

    http://www.fortystones.com/basic-command-line-tips-tricks-ii/

    RăspundețiȘtergere

Back to top